• Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương