• Cho thuê nhà xưởng 1.700m2 trong KCN Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 1.700m2 trong KCN Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 1.700m2 trong KCN Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 1.700m2 trong KCN Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai