• Cho thuê nhà xưởng 12.000m2 ở xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 12.000m2 ở xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 12.000m2 ở xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 12.000m2 ở xã Phước Hòa huyện Phú Giáo Bình Dương