• Cho thuê nhà xưởng 13.000m2 gần ngã ba Thùng Thơ xã An Điền Bến Cát
  • Cho thuê nhà xưởng 13.000m2 gần ngã ba Thùng Thơ xã An Điền Bến Cát
  • Cho thuê nhà xưởng 13.000m2 gần ngã ba Thùng Thơ xã An Điền Bến Cát
  • Cho thuê nhà xưởng 13.000m2 gần ngã ba Thùng Thơ xã An Điền Bến Cát