• Cho thuê nhà xưởng 17.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 17.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 17.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 17.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương