• Cho thuê nhà xưởng 3.900m2 trong CCN Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 3.900m2 trong CCN Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 3.900m2 trong CCN Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng 3.900m2 trong CCN Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương