• Cho thuê nhà xưởng 7.700m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, BD, 50.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 7.700m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, BD, 50.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 7.700m2 ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, BD, 50.000đ/m2