• Cho thuê nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 ở xã Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 ở xã Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng khuôn viên 10.000m2 ở xã Tân Hiệp Tân Uyên, Bình Dương