• Cho thuê nhà xưởng sản xuất rộng 2.000m2 trong KCN Tân Đức Long An
  • Cho thuê nhà xưởng sản xuất rộng 2.000m2 trong KCN Tân Đức Long An
  • Cho thuê nhà xưởng sản xuất rộng 2.000m2 trong KCN Tân Đức Long An
  • Cho thuê nhà xưởng sản xuất rộng 2.000m2 trong KCN Tân Đức Long An