• Cho thuê nhà xưởng tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, diện tích 40.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, diện tích 40.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, diện tích 40.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương, diện tích 40.000m2