• Cho thuê nhà xưởng tại xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng tại xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng tại xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng tại xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, Bình Dương
  • Cho thuê nhà xưởng tại xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng, Bình Dương