• Cho thuê nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai, diện tích 29.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai, diện tích 29.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng trong KCN Nhơn Trạch Đồng Nai, diện tích 29.000m2