• Cho thuê nhà xưởng trống khu vực thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng trống khu vực thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng trống khu vực thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.000m2
  • Cho thuê nhà xưởng trống khu vực thị xã Tân Uyên Bình Dương, 2.000m2