• Cho thuê xưởng 1.500m2 ở Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.500m2 ở Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.500m2 ở Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.500m2 ở Tân Ba, Thái Hòa, Tân Uyên, 65 triệu/tháng