• Cho thuê xưởng 1.530m2 ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 1.530m2 ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 1.530m2 ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 1.530m2 ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương