• Cho thuê xưởng 1.600m2 ở huyện Đức Hòa, Long An, giá 95 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.600m2 ở huyện Đức Hòa, Long An, giá 95 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.600m2 ở huyện Đức Hòa, Long An, giá 95 triệu/tháng