• Cho thuê xưởng 2.000m2 ở đường DT746 xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở đường DT746 xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở đường DT746 xã Tân Định huyện Bắc Tân Uyên