• Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Long, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 140tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Long, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 140tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Long, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 140tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Long, Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 140tr/tháng