• Cho thuê xưởng 2.020m2 ở gần DT744, An Tây, Bến Cát, BD, 62.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 2.020m2 ở gần DT744, An Tây, Bến Cát, BD, 62.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 2.020m2 ở gần DT744, An Tây, Bến Cát, BD, 62.000đ/m2