• Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Lai Hưng, Bàu Bàng, BD, 200 triệu/tháng