• Cho thuê xưởng 3.500m2 đường DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng, 150tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 đường DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng, 150tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 đường DT749A, Long Nguyên, Bàu Bàng, 150tr/tháng