• Cho thuê xưởng 5.000m2 gần KDL Vườn Xoài thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 5.000m2 gần KDL Vườn Xoài thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng 5.000m2 gần KDL Vườn Xoài thành phố Biên Hòa, Đồng Nai