• Cho thuê xưởng 6.500m2 gần ngã ba Cây Khô xã Vĩnh Hòa Phú Giáo BD
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 gần ngã ba Cây Khô xã Vĩnh Hòa Phú Giáo BD
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 gần ngã ba Cây Khô xã Vĩnh Hòa Phú Giáo BD
  • Cho thuê xưởng 6.500m2 gần ngã ba Cây Khô xã Vĩnh Hòa Phú Giáo BD