• Cho thuê xưởng 7.300m2 gần cảng Thạnh Phước, Tân Uyên, BD, 55.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 7.300m2 gần cảng Thạnh Phước, Tân Uyên, BD, 55.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 7.300m2 gần cảng Thạnh Phước, Tân Uyên, BD, 55.000đ/m2