• Cho thuê xưởng 900m2 ở ngã 3 Phát Triển phường Tân Phong TP Biên Hòa
  • Cho thuê xưởng 900m2 ở ngã 3 Phát Triển phường Tân Phong TP Biên Hòa
  • Cho thuê xưởng 900m2 ở ngã 3 Phát Triển phường Tân Phong TP Biên Hòa