• Cho thuê xưởng 94.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 94.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng 94.000m2 trong KCN Nam Tân Uyên Bình Dương