• Cho thuê xưởng có dây chuyền sơn 5.000m2 ở Khánh Vân, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê xưởng có dây chuyền sơn 5.000m2 ở Khánh Vân, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê xưởng có dây chuyền sơn 5.000m2 ở Khánh Vân, Tân Uyên, BD
  • Cho thuê xưởng có dây chuyền sơn 5.000m2 ở Khánh Vân, Tân Uyên, BD