• Cho thuê xưởng diện tích 10.000m2 xã Vĩnh Tân, Tx. Tân Uyên, Bình Dương