• Cho thuê xưởng diện tích sử dụng 15.000m2 ở Phường Bình Hòa Thuận An
  • Cho thuê xưởng diện tích sử dụng 15.000m2 ở Phường Bình Hòa Thuận An
  • Cho thuê xưởng diện tích sử dụng 15.000m2 ở Phường Bình Hòa Thuận An
  • Cho thuê xưởng diện tích sử dụng 15.000m2 ở Phường Bình Hòa Thuận An