• Cho thuê xưởng đường Phan Đăng Lưu phường Long Bình Biên Hòa, 1.000m2
  • Cho thuê xưởng đường Phan Đăng Lưu phường Long Bình Biên Hòa, 1.000m2
  • Cho thuê xưởng đường Phan Đăng Lưu phường Long Bình Biên Hòa, 1.000m2
  • Cho thuê xưởng đường Phan Đăng Lưu phường Long Bình Biên Hòa, 1.000m2