• Cho thuê xưởng gần cầu Bình Cơ xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, 8.000m2
  • Cho thuê xưởng gần cầu Bình Cơ xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, 8.000m2
  • Cho thuê xưởng gần cầu Bình Cơ xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, 8.000m2
  • Cho thuê xưởng gần cầu Bình Cơ xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân Uyên, 8.000m2