• Cho thuê xưởng khu vực phường Mỹ Phước thị xã Bến Cát Bình Dương, 3.500m2
  • Cho thuê xưởng khu vực phường Mỹ Phước thị xã Bến Cát Bình Dương, 3.500m2