• Cho thuê xưởng khuôn viên 100.000m2 KCN Đồng Xoài Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 100.000m2 KCN Đồng Xoài Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 100.000m2 KCN Đồng Xoài Bình Phước
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 100.000m2 KCN Đồng Xoài Bình Phước