• Cho thuê xưởng khuôn viên 10.000m2 tại xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng, BD
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 10.000m2 tại xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng, BD
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 10.000m2 tại xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng, BD
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 10.000m2 tại xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng, BD