• Cho thuê xưởng khuôn viên 18.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng khuôn viên 18.000m2 trong KCN Sóng Thần 3, Tân Uyên, Bình Dương