• Cho thuê xưởng may mặc 13.500m2 ở quốc lộ 1A phường An Phú Đông Quận 12
  • Cho thuê xưởng may mặc 13.500m2 ở quốc lộ 1A phường An Phú Đông Quận 12
  • Cho thuê xưởng may mặc 13.500m2 ở quốc lộ 1A phường An Phú Đông Quận 12
  • Cho thuê xưởng may mặc 13.500m2 ở quốc lộ 1A phường An Phú Đông Quận 12