• Cho thuê xưởng may mặc 6.000m2 trong KCN VSIP 1 Bình Dương
  • Cho thuê xưởng may mặc 6.000m2 trong KCN VSIP 1 Bình Dương
  • Cho thuê xưởng may mặc 6.000m2 trong KCN VSIP 1 Bình Dương
  • Cho thuê xưởng may mặc 6.000m2 trong KCN VSIP 1 Bình Dương