• Cho thuê xưởng mới xây 11.000m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng mới xây 11.000m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng mới xây 11.000m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng mới xây 11.000m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương