• Cho thuê xưởng mới xây 600m2 đường Nguyễn Thị Minh khai, Hòa Phú, TDM
  • Cho thuê xưởng mới xây 600m2 đường Nguyễn Thị Minh khai, Hòa Phú, TDM