• Cho thuê xưởng mới xây 7.600m2 ở đường Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 7.600m2 ở đường Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 7.600m2 ở đường Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây 7.600m2 ở đường Vĩnh Tân, Tân Uyên, 2.8 USD/m2