• Cho thuê xưởng mới xây dựng 7.000m2 đường Nguyễn Văn Thành Bến Cát
  • Cho thuê xưởng mới xây dựng 7.000m2 đường Nguyễn Văn Thành Bến Cát
  • Cho thuê xưởng mới xây dựng 7.000m2 đường Nguyễn Văn Thành Bến Cát
  • Cho thuê xưởng mới xây dựng 7.000m2 đường Nguyễn Văn Thành Bến Cát