• Cho thuê xưởng phường Tam Phước thành phố Biên Hòa Đồng Nai, 1.000m2