• Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở phường Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở phường Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở phường Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.000m2 ở phường Hội Nghĩa Tân Uyên Bình Dương