• Cho thuê xưởng sản xuất 1.300m2 ở ấp Tân Cang phường Phước Tân Phước Tân
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.300m2 ở ấp Tân Cang phường Phước Tân Phước Tân
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.300m2 ở ấp Tân Cang phường Phước Tân Phước Tân
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.300m2 ở ấp Tân Cang phường Phước Tân Phước Tân
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.300m2 ở ấp Tân Cang phường Phước Tân Phước Tân