• Cho thuê xưởng sản xuất 2.700m2 ở Bàu Bàng Bình Dương, có văn phòng
  • Cho thuê xưởng sản xuất 2.700m2 ở Bàu Bàng Bình Dương, có văn phòng