• Cho thuê xưởng sản xuất 3.000m2 trong KCN Tân Đức Long An giá rẻ
  • Cho thuê xưởng sản xuất 3.000m2 trong KCN Tân Đức Long An giá rẻ
  • Cho thuê xưởng sản xuất 3.000m2 trong KCN Tân Đức Long An giá rẻ
  • Cho thuê xưởng sản xuất 3.000m2 trong KCN Tân Đức Long An giá rẻ