• Cho thuê xưởng sản xuất cửa nhôm 1.800m2 ở phường Thới Hòa Bến Cát
  • Cho thuê xưởng sản xuất cửa nhôm 1.800m2 ở phường Thới Hòa Bến Cát
  • Cho thuê xưởng sản xuất cửa nhôm 1.800m2 ở phường Thới Hòa Bến Cát
  • Cho thuê xưởng sản xuất cửa nhôm 1.800m2 ở phường Thới Hòa Bến Cát