• Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD
  • Cho thuê xưởng sản xuất giày dép khuôn viên 11.000m2 tại phường An Phú, Thuận An, BD