• Cho thuê xưởng sản xuất hạt điều 800m2 gần ngã tư Phú Thứ Bến Cát Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất hạt điều 800m2 gần ngã tư Phú Thứ Bến Cát Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất hạt điều 800m2 gần ngã tư Phú Thứ Bến Cát Bình Dương