• Cho thuê xưởng sản xuất nhôm kính 1.400m2 ở đường An Phú - Thuận An
  • Cho thuê xưởng sản xuất nhôm kính 1.400m2 ở đường An Phú - Thuận An
  • Cho thuê xưởng sản xuất nhôm kính 1.400m2 ở đường An Phú - Thuận An